Yogacentrum - Etten-Leur

Sporten voor hen die hun lijf liefhebben!!

Yoga is een proces van lichamelijke en geestelijke bewustwording. Spanningen veroorzaken blokkades in het lichaam, waardoor op den duur allerlei klachten en kwalen kunnen ontstaan.
Daarom dient het lichaam in een goede conditie gebracht te worden..

Veel aandacht wordt besteed aan een juiste adembeweging.
De meeste mensen ademen niet goed. De adembeweging is te oppervlakkig, te onregelmatig, te snel en vaak ook hoorbaar.
Elke emotie weerspiegelt zich onmiddellijk in de adem.
Iemand die snel ademt, heeft een onrustige geest, is gespannen. Iemand waarbij de adem rustig in- en uitstroomt, zal zelf ook rustig zijn..

Dan het juiste spiergebruik en de ontspanning.
Door het doen van Hatha Yoga-oefeningen leert men zijn spieren steeds beter te gebruiken en te ontspannen. Het wordt hierdoor mogelijk gemaakt om bij elke handeling zoveel mogelijk alleen die spieren te gebruiken die men nodig heeft en de rest ontspannen te laten.
Je conditie wordt beter. Men gaat soepeler bewegen en er kunnen geen kramptoestanden in spieren of spiergroepen ontstaan.
Men gaat bovendien steeds duidelijker ervaren, dat wanneer men geestelijk gespannen is, ook allerlei spieren zich daarbij gaan aanspannen, die men dan weer kan leren los te laten.
Dit leren loslaten van spierspanning is verre van eenvoudig. Ontspannen is een kunst die geleerd kan worden en waarbij wel opgemerkt dient te worden dat werkelijk ontspannen nooit een slappe apathische toestand is.

Een Hatha Yogales bestaat uit ademoefeningen, oefeningen waarin alle spiergroepen intensief worden getraind en ontspanningsoefeningen.

Alles lessen sluiten af met een kopje thee...................